Vad är AIP?

Alholmen Industrial Park är en stark koncentration av åtta industri- och 53 service- och tjänsteföretag som direkt sysselsätter nästan 2 000 personer – inverkan på den omgivande regionen ökar antalet arbetsplatser med flera hundra. AIP är också för många unga den första riktiga sommararbetsplatsen. Företagen i området sysselsätter årligen över 200 unga i sommarjobb.

Området har en omsättning på över 1 300 miljoner euro, varav närmare 80 procent går på export. Under de senaste 25 åren har Jakobstad i och med den starka tillväxten utvecklats från en traditionell skogsindustristad till en mångsidig stark exportindustrikoncentration, vars aktörer upprätthåller ett gott samarbete och alltjämt finner nya synergifördelar hos varandra.

AIP:s område är 370 hektar stort. I hamnområdet finns ännu ledig plats för industrier med goda aktörer. Välkommen att nå framgång!

 1. Nautor’s Swan
 2. Nordpipe Composite Engineering Oy
 3. UPM Alholman saha
 4. Euroports Pietarsaari Oy Ab
 5. Baltic Yachts Oy Ab Ltd
 6. Pietarsaaren Satama Oy
 7. Oy Alholmens Kraft Ab
 8. BillerudKorsnäs Finland Oy
 9. UPM Pietarsaari
 10. Walki Oy
 11. & 12 OSTP Finland Oy Ab
16%
Industriella aktörer
79%
Industrianställda
95%
De industriella aktörernas
andel av omsättningen


Omsättningens utveckling