Cirkulär ekonomi

Cirkulär ekonomi

Cirkulär ekonomi är en naturlig del av AIP:s verksamhet. Många företag på vårt område har som mål att minimera den mängd avfall som uppkommer vid produktion. År 2030 är vår avsikt att det inte längre ska uppstå något avfall som förs till avstjälpningsplatser.

Cirkulär ekonomi inom material- och energiflöden

Ett bra exempel på cirkulär ekonomi inom materialflöden på AIP-området är symbiosen mellan Alholmens sågverk, UPM Jakobstad och BillerudKorsnäs Finland. Flis och sågspån som uppstår som sidoströmmar inom träindustrin utnyttjas som råmaterial för kemisk massa och papper. Dessutom används biofraktioner som inte är lämpliga för processer i Alholmens Kraft för energiproduktion.

Målet med att minimera mängden jungfruliga råvaror är att spara såväl naturen som på kostnader. Även det faktum att råvaror inte behöver transporteras långa sträckor gynnar både ekonomin och miljön.

Material- och energiflöden

Material- och energiflöden inom AIP-området och ut från området.


aip_infogaph_A_SE

Affärsmodeller och ekosystem

AIP-företagens placering i värdekedjan för cirkulär ekonomi och i ekosystemen.


aip_infogaph_B_SE


Material- och energiflöden (PDF)


Affärsmodeller och ekosystem (PDF)

Senaste nytt