Tjänster

Tio framgångsrika industriföretags placering i AIP:s område har lockat till sig en lång rad mångsidiga och kunniga service- och tjänsteföretag.

53 företag – från fastighetsservice till underhåll, truckservice och lyfttjänster, från restauranger till IT-, ingenjörs- och programvarutjänster samt utbildningstjänster, personaluthyrnings-, rengörings-, bygg-, arbetshälso-, byggnads- och bevakningstjänster garanterar att det är enkelt för ett företag som etablerar sig i området att bygga upp ett fungerande samarbetsnätverk. 

Bekanta dig med service- och tjänsteföretagen i AIP!