Heidi och Anja blev båtbyggare

Anja Blomström och Heidi Autio arbetar på smådelslamineringen vid Nautor’s Swans BTC-anläggning (Boatbuilding Technology Center) i Jakobstad. Bägge kom från helt andra branscher, men sökte sig till båtbyggnadsindustrin när möjligheten till fast anställning och dagarbete erbjöds.

– De första tre månaderna när allt var nytt var utmanande, men man lär sig efter hand. Om man är nyfiken och frågar saker man inte förstår, lär man sig också, berättar Heidi.

Heidi och Anja deltog vid sidan av arbetet i en båtbyggnadsutbildning som ordnades i samarbete med Optima. Utbildningen gjordes på arbetstid och bestod av moduler där man bekantade sig med olika delar av båtbyggnadsprocessen. 

– Det var mycket lärorikt att få inblick i hela branschen, inte bara vår egen avdelning, berättar Anja. Det ger bättre förståelse för de material och metoder som används och hur olika saker inverkar på varandra. Man förstår hela processen bättre och hur viktigt det är att vi gör rätt från början för att våra delar ska passa in när de monteras i båten.

 

Självständigt och mångsidigt arbete

Anja och Heidi beskriver arbetet på smådelslamineringen som självständigt och mycket mångsidigt.

– Vi tillverkar allt från små delar till flera meter långa mellanväggar, säger Anja. Materialen och metoderna varierar beroende på projekt. Vissa dagar arbetar vi för oss själv och andra dagar i team, en del projekt blir färdiga på en dag och andra tar flera veckor.

Smådelarna lamineras med hartsimpregnerade fibrer (Pre-preg och sprint) och byggs enligt båtspecifika ritningar. Processen omfattar att förbereda formarna, applicera fibermattorna, vacuumdra delarna och härda dem i ugn. Arbetet är fysiskt, men mer inriktat på precision och problemlösning än styrka.

Lamineringsmetoderna har utvecklats mycket sedan 70-talet och är mer högteknologiska än tidigare. Nautor’s Swans personal har själva effektiverat arbetet genom att ta fram en process där färdigt CNC-tillskurna fibermattor levereras per projekt. På så vis har arbetet blivit lättare, effektivare och mer ergonomiskt. Tack vare moderna arbetsmetoder finns heller ingen lukt av styren i lamineringshallen längre. Därtill har personalen tillgång till god skyddsutrustning när arbetsmomenten kräver det. 

 

Flera laminerare behövs

Liksom andra båtföretag i regionen söker Nautor’s Swan flera laminerare till produktionen.

– Vi har en internationell arbetsplats där det talas många språk, men kan man svenska, finska eller engelska klarar man sig bra här, säger Heidi och Anja.

De poängterar att båtbranschen är öppen för alla – kvinnor som män.

– Mycket hänger på inställningen, att man vågar bjuda till, är nyfiken och vågar fråga saker, säger Heidi. Jag är verkligen stolt över att jobba på Nautor.

Dela på Facebook