AIP värdesätter utbildning

Kompetent och utbildade arbetstagare är en förutsättning för AIP:s framgång, och därför är olika utbildningar vid sidan av arbetet mycket viktiga för företagen i regionen.

– Vi ordnar regelbundet sådana certifikatutbildningar som krävs för verksamheten i området, såsom kurser i arbetarskydd, heta arbeten och livräddande första hjälpen. Dessutom erbjuds kurser enligt andra behov som uppstår i företagen.

– Sådana kurser har varit till exempel Excel-kurser och kurser i arbetshandledning, säger Johanna Heinoja från AIP ry som under de senaste åren ansvarat för AIP:s utbildningar.

 

Positiv respons på kurser

AIP har haft som mål att ordna högkvalitativa kurser som människor gärna deltar på. För att främja ärendet har man börjat samarbeta med OptimaPlus.

– Vi har fått mycket positiv respons på de utbildningar som vi ordnat. Medeltalet för våra utbildningar har varit 2,75, medan det maximala antalet poäng på responsblanketten har varit 3, berättar Johanna.

Bakom de mycket lyckade utbildningarna ligger kompetenta utbildare och deras praktiska utbildningssätt.

– I våra utbildningar försöker vi ge det som kunderna behöver och det som lagarna kräver, men så att innehållet presenteras på ett intressant sätt, berättar OptimaPlus verkställande direktör Rune Nyman. OptimaPlus är ett dotterbolag till samkommunen Optima.

Han anser att det väsentliga bakom en lyckad kurs är att alla som deltar i utbildningen kommunicerar. I en diskuterande atmosfär kommer deltagarna bättre ihåg innehållet.

 

Distanskurser är bekanta också hos AIP

Coronatiden har fört med sig nya rutiner vid ordnandet av utbildningarna. Utbildningar ordnas nu både på distans och i smågrupper. Även om undantagsförhållandena fortsätter, så pågår arbetet hos AIP på samma sätt som tidigare och det innebär att också utbildningar fortsätter på normalt sätt.

 

Utbildningsstatistik för 2020

22 ordnade kurser
deltagare från 16 olika företag i regionen
320 utbildade AIP-anställda

När man utför heta arbeten är det viktigt att man också behärskar primärsläckning. AIP ordnar regelbundet året runt kurser för hetarbetscertifikat.

Dela på Facebook