Lätt att trivas i Jakobstad

Jakobstadsregionen är en tvåspråkig miljö, med svenskspråkig majoritet och flera internationella inslag tack vare den starka inriktningen på exportindustri. Den starka tvåspråkigheten är dock inget att vara orolig för om man är helt finskspråkig, säger ett par som flyttat till regionen. 

Marjo och Antti Santanen jobbar på Billerud pappersfabrik på Alholmen i Jakobstad. Marjo Santanen kom via UPM:s forskningscenter i Lappeenranta till Jakobstad för att göra sitt diplomingengörsarbete på UPM år 2008. Denna första kontakt med pappersindustrin övertygade Marjo om att yrkesvalet var rätt val, likaså Jakobstad som boningsort.

Efter några år i Jakobstad hade livet annat i beredskap och Marjo flyttade bort från staden, men återvände 2018 som Billerud pappersfabriks miljö- och kvalitetschef.

Antti Santanen från Björneborg arbetade på Billerud pappersfabrik Tervasaari i Valkeakoski tills fabriken lades ner och pappersmaskinen flyttades till Sverige år 2016. Genom intern rekrytering fick han sin nya arbetsplats i Jakobstad, där Billerud enda pappersmaskin i Finland finns stationerad. Som skiftesmästare övervakar Antti säkerheten, kvaliteten och produktionen i fabriken.

Kom hit med öppet sinne

Svenska språket var bekant bara via studierna, men paret Santanen har inte upplevt det som något problem. De togs emot med öppna armar både i fabriken och i staden.

– Det är bara att ta mod till sig och komma hit med öppet sinne, säger Antti. Såklart beror det på arbetsplatsen om man behöver svenska i sin vardag eller inte, men det är lätt att trivas och må bra här.

Och jobb finns, påpekar han. Jakobstadsregionen är en tillväxtregion, där man investerar och utökar kapaciteten.

Marjos två äldre barn går i språkbadsskolan i Jakobstad och parets gemensamma barn språkbadar i ett svenskt dagis. Själv använder Marjo svenskan ofta tillsammans med kollegerna från Sverige. I övrigt är arbetsgemenskapen i jakobstadsfabriken nästan helt finskspråkig.

– Jag tycker om att staden är liten – man kan röra sig med cykel överallt och avstånden är korta, säger Marjo. Det var lätt att få plats i den skola och det dagis vi ville och det finns gott om alternativ på fritiden för både barn och vuxna.

Dela på Facebook