Mikä on AIP?

Mikä on AIP?

Alholmen Industrial Park on kahdeksan teollisen ja 53 palveluyrityksen vahva keskittymä, joka työllistää suoraan lähes 2000 ihmistä – vaikutus ympäröivään maakuntaan lisää työpaikkojen määrää sadoilla. AIP on myös monille nuorille ensimmäinen kunnon kesätyöpaikka. Alueen yritykset työllistävät vuosittain yli 200 nuorta kesätöihin.

Alueen liikevaihto on yli 1 300 miljoonaa euroa, josta vientiin menee lähes 80 prosenttia. Viimeisen 25 vuoden aikana Pietarsaaren kaupunki on AIP:n vahvan kasvun myötä kehittynyt perinteisestä metsäteollisuuskaupungista monipuoliseksi vientiteollisuuden vahvaksi keskittymäksi, jonka toimijat tekevät hyvää yhteistyötä ja löytävät toisistaan yhä uusia synergiaetuja.

AIP:n alueen koko on 370 hehtaaria. Vapaata teollisuustilaa on satama-alueella vielä tarjolla hyville toimijoille. Tervetuloa menestymään!


 1. Nautor’s Swan
 2. Nordpipe Composite Engineering Oy
 3. UPM Alholman saha
 4. Euroports Pietarsaari Oy Ab
 5. Baltic Yachts Oy Ab Ltd
 6. Pietarsaaren Satama Oy
 7. Oy Alholmens Kraft Ab
 8. BillerudKorsnäs Finland Oy
 9. UPM Pietarsaari
 10. Walki Oy
 11. & 12 OSTP Finland Oy Ab

16%
Teolliset toimijat
79%
Teollisuuden työntekijät
95%
Teollisuuden toimijoiden osuus liikevaihdosta

Liikevaihdon kehitys