Säkerheten är allas ansvar

Noll olycksfall-forumet har tilldelat Euroports Pietarsaari nivåklassificeringen ”Nivå II i arbetssäkerhet – närmar sig världstoppen”. Noll olycksfall-forumet som koordineras av Arbetshälsoinstitutet är ett nätverk för arbetsplatser där målet är en kontinuerlig utveckling av säkerhet och välbefinnande i arbetet och förmedling av god praxis. Till forumet hör totalt 450 arbetsplatser. 

Under 2020 har det inte skett en enda arbetsolycka som lett till frånvaro i Euroports Pietarsaaris verksamhet. Samtidigt skedde i snitt 25 olycksfall per en miljon arbetstimmar på arbetsplatser runtom i Finland.

-Vi har i flera år gjort säkerhetsobservationer enligt målsättningarna, och vi reagerar alltid på brister så snabbt som möjligt. Förra året var vårt mål 90 observationer, och vi gjorde strax över 140. För i år är målet 120 observationer, och fram till och med förra veckan hade vi redan gjort 90, berättar Tony Hanner, produktionschef i Jakobstad.

 

Hamnoperatören sysselsätter 42 personer på heltid i Jakobstad, och utöver det arbetar stuvare tillfälligt på området. De är alla en del av det dagliga utvecklingsarbetet.

-Det är fråga om att kontinuerligt utveckla säkerheten samt minska risker och deras eventuella konsekvenser. Detta uppnås till exempel genom att
ändra arbetssätt och införskaffa olika hjälpmedel som förbättrar säkerheten samt se till att maskiner och utrustning underhålls på ett tillbörligt sätt.

 

Medvetenhet och observation minimerar risker 

Hanner har diskuterat faktorer som inverkat på den nya nivåklassificeringen med arbetsskyddsfullmäktig Tommy Liljekvist och arbetsledarna i Jakobstad. I alla diskussioner framkommer samarbete, delaktighet och att dagligen öka medvetenheten.

 

-Vi har arbetat aktivt för att ytterligare förbättra arbetsskyddet och personalens välbefinnande samt lyft fram betydelsen av medvetenhet. När dessa frågor diskuteras dagligen är säkerheten alltid i tankarna, och den blir en del av det dagliga arbetet, påminner Hanner.

 

-Arbetssäkerheten utvecklas tillsammans i hela organisationen, från stuvare till företagsledningen. Dessa frågor har varit och kommer att vara aktuella i arbetet, utbildningar, möten och diskussionerna vid kaffebordet. Vi har en mycket låg tröskel för att diskutera frågor som rör säkerhet.

 

-Hos Euroports har varje anställd ansvar för säkerheten. Alla bör se till att varje medarbetare kommer frisk till arbetet och går hem frisk.

– Den nya nivåklassificeringen är ett fint bevis för vår personal att vi är på rätt väg. För min del vill jag tacka alla aktörer för deras insats hittills. Arbetet för en ännu säkrare arbetsplats fortsätter, säger Hanner.

Produktionchef Tony Hanner 

Dela på Facebook