Mångsidigt jobb som rederiets mellanhand

När ett fartyg anländer eller avgår från hamnen är fartygsklareraren den första och sista att befinna sig ombord. I Jakobstad är denna person Jessica Kivilehto eller någon av hennes två kolleger. 

Euroports Pietarsaari Ab Oy är hamnoperatör i Jakobstad. Ett 40-tal personer på kontoret och stuveriet sköter om att allt löper smidigt när fartyg anländer och avgår från Jakobstads hamn. Fartygsklareraren – eller fartygsagenten / fartygsmäklaren – fungerar som representant för rederiet medan fartyget befinner sig i hamn och är mellanhand mellan besättningen/rederiet och myndigheter, speditörer samt stuveri.

– När vi får meddelande om att ett fartyg är på kommande laddar vi upp nödvändiga dokument om fartygstyp, besättningen och last i myndigheternas system och informerar alla berörda parter. Vi beställer också lots, hamnbetjäning och bogserbåt och vintertid håller vi kontakt med isbrytarna om isläget är besvärligt, berättar Jessica.

När fartyget har anlänt går fartygsklareraren ombord, träffar kaptenen och får dokumenten undertecknade.

 

Service 24/7 

Euroports stuvare sköter om lossning och lastning av en stor del av fartygen i hamnen. Till Jakobstad anländer runt 25 fartyg månatligen. Exporten utgörs till största del av cellulosa, papper och sågat trävirke. Importen består i huvudsak av cement, lut och träråvara. Hamnens största kund är UPM.

Oftast är det samma båtar som kommer och går, berättar Jessica, så folk blir som gamla bekanta. Fartygen och besättningarna är mestadels ryska, ukrainska, holländska eller filippinska. Arbetsspråket är engelska.

– Som fartygsklarerare hjälper man till om fartygsbesättningen behöver något i land, säger Jessica. Det kan vara att beställa taxi till stan, boka tandläkare, köpa kaffe…

När fartyget är färdigt lastat går fartygsklareraren ombord med lastdokumenten för att få dem undertecknade och stämplade. Eftersom fartyg även anländer eller seglar efter normal kontorstid har alltid en i teamet dejour.

 

Branchbyte lönade sig 

Jessica har arbetat ett och ett halvt år i hamnen, innan dess tjugo år inom handeln. Att byta bransch var en spännande och välkommen livsomställning.

– Det här är ett spännande arbete med mycket varierande vardag, säger Jessica. Att arbeta som kvinna i hamnen är inget ovanligt, vi har också kvinnliga stuvare. Och havsutsikten från kontoret är något alldeles extra, speciellt på försommaren när solen går ner över havet.

Dela på Facebook