Hemtrakterna lockade Joni att återvända

Återflyttaren Joni Kantola, som sedan början av mars, har ett stadigvarande arbetsförhållande som utvecklingsingenjör inom produktionen vid UPM:s cellulosafabrik i Jakobstad, har hunnit få gott om arbetserfarenhet från UPM:s fabriker redan under studietiden

Joni, som är hemma från Kalajoki, bodde under fem års tid i Uleåborg medan han fullgjorde sin diplomingenjörsexamen inom processteknik vid Uleåborgs universitet. Vid sidan om studierna arbetade han samtidigt i tidsbestämda arbetsförhållanden vid UPM:s fabriker i Jakobstad och Kuusankoski.

Den inledande kontakten med cellulosaindustrin och UPM-fabrikerna var år 2015, då han första gången arbetade som sommarjobbare vid UPM:s cellulosafabrik i Jakobstad. Hans uppdrag då var att säkra driften på fiberlinjen. Efteråt har han byggt på arbetserfarenheten med ytterligare en sommar i Jakobstad samt via uppdragen som projektingenjör och skiftemästare vid  UPM:s Kymi cellulosafabrik. Som sitt sista uppdrag före återkomsten till Jakobstad hade Joni att fungera som diplomarbetstagare vid Kymi fabriken.

– Arbetsklimatet inom UPM:s fabriker har alltid varit verkligt gott och jag har fått en utförlig introduktion i arbetsuppgifterna samt stöd från en mångprofessionell arbetsgemenskap. Joni är tacksam över att handledningen ändå inte har varit överdriven – han har nämligen också getts möjlighet att utmana sig själv och tänka självständigt.

 

Laganda när den är som bäst

I slutet av år 2018, när Joni höll på att sluföra sitt diplomarbete vid UPM:s Kymi fabrik, fanns även varierande framtidsscenarion efter examen i hans tankar. När man sedan sökte både en bruks- och en utvecklingsingenjör till cellulosafabriken i Jakobstad tvekade han inte att lämna in sin ansökan. Slutligen, via olika skeden i ansökningsprocessen, säkrades valet av Joni till uppdraget som utvecklingsingenjör.

– Min nuvarande arbetsplats har gjort det möjligt att bo nära min hemkommun och tack vare detta kan jag träffa min familj och mina vänner oftare. Beslutet påverkades också av mina tidigare erefarenheter som sommarjobbare. Jakobstad var som stad bekant för mig och jag visste att jag kunde trivas här. Jag har blivit väl hemmastadd i Jakobstad och fastän min svenska inte löper på fullständigt ännu har det aldrig bivit något problem – varken i jobbet eller på fritiden.

Jonis erfarenhet är att den arbetserfarenhet han fått hos UPM vid sidan om studierna har gett en god grund för att inleda arbetskarriären.

– Jag har under årens lopp getts möjlighet att avancera steg för steg till mera krävande arbetsuppgifter och via detta haft chansen att utveckla mitt eget kunnande. I mitt nya arbetsuppdrag har jag haft stor hjälp av att fabriksområdet och personalen är välbekanta för mig tack vare mina tidigare år här. I detta skede inriktas utvecklingsingenjörens arbetsuppgifter inom produktionen till fiberlinjen, men i framtiden kommer arbetsbilden möjligen att breddas.

– Det bästa med att arbeta hos UPM är framför allt lagandan –  det att alla bidrar med sitt eget kunnande och sin yrkesskicklighet. Med detta som bas sätter vi genom gott samarbete gemensamt igång utvecklingsarbetet och skapandet av nya lösningar, sammanfattar han.

– Jag har trivts mycket bra vid UPM:s cellulosafabrik i Jakobstad. Inte en endaste gång har det känts tråkigt att åka till jobbet, säger Joni med ett leende.

Dela på Facebook