AIP för studerande

Jobba hos oss!

Bland våra 60 företag och cirka 2000 arbetsplatser kan även du hitta ditt drömjobb. Inom Alholmen Industrial Park finns många karriärmöjligheter. Våra företag erbjuder även sommarjobb, praktikplatser och möjligheter att samarbeta kring examensarbeten.

Här ett urval av de möjligheter som finns:

UPM-Kymmene Oyj – Alholmens såg

Våra sommarjobb
Vi behöver personal som kan vikariera våra anställda inom produktionen vid sågen. Dessutom anställer vi varje sommar 12–14 personer för sommarjobb för att vikariera inom produktions- och underhållsuppgifter.  Genom att anställa unga skapar vi kontakter. Ett sommarjobb kan också leda till en framtida rekrytering.

Examensarbeten

Inga lediga platser för tillfället.

Kontakta oss
Produktionschef Arto Ylinampa
arto.ylinampa@upm.com
040 779 3602

UPM Jakobstads cellulosafabrik

Våra sommarjobb
Vi erbjuder cirka 50-60 sommarjobb på flera olika avdelningar. Under sommarmånaderna behövs extra folk inom produktionen, underhåll, lager, brandkåren och i laboratoriet. Genom att jobba i produktionen tillsammans med våra erfarna operatörer får du en bra inblick i cellulosaproduktionen. Produktionen har treskiftesjobb, medan andra avdelningar jobbar enbart kontorstid, eller med dag- och kvällsskift.

Tack vare vikarier kan vi säkerställa produktionen även under semestermånaderna. På lång sikt är ett sommarjobb en bra inkörsport till en framtida anställning eller en läroavtalsutbildning. Vi har en hel del pensioneringar framför oss, och nytt folk behövs.

Examensarbeten
Inga lediga platser för tillfället, men till hösten kommer nya. Vi samarbetar gärna med dig som studerar på yrkeshögskola eller universitet. Aktuella ämnen är processteknik, kemiteknik, energiteknik och miljöteknik.

Kontakta oss:
HR Manager Soja Forslund
soja.forslund@upm.com
040 687 4551

Walki Oy

Sommarjobb
Vi behöver vikarier inom kundtjänst, produktionsplanering, laboratoriet, utvecklingsavdelningen, IT, ekonomi och förmansuppgifter inom produktionen. Dessutom erbjuds produktionsarbeten som maskinskötare, truckförare samt inom underhåll och förpackning. Våra produktionsarbeten är i huvudsak treskiftesjobb. Sommaren 2021 anställer vi 13 tjänstemän och 28 inom produktionen.

Genom att anställa unga ger vi dig en möjlighet att bekanta dig med arbetslivet och med Walki, samt att skapa ett intresse för branschen. För vår egen del handlar det om att få kontakt med unga som är intresserade av en framtida karriär hos oss. Vi får också en inblick i utbildningen och nya trender.

Examensarbeten
Vi erbjuder kontinuerligt samarbeten kring examensarbeten för studerande på yrkeshögskolor och universitet.

Kontakta oss:
HR coordinator Pasi Peltoniemi
pasi.peltoniemi@walki.com
040 585 2190

OSTP Finland Oy

Sommararbete
Vi erbjuder varje sommar ca 20-25 sommararbetsplatser på olika håll inom organisationen. Under sommarmånaderna behövs extra personal t.ex. till produktion, underhåll, logistik, försäljning, ekonomi och till utvecklingsuppgifter. Dessutom anställer vi under somrarna 16-17-åriga ungdomar för kortare perioder för gårdsarbeten och städning.

Sommararbetarna är en viktig del av vår verksamhet för att vi ska kunna hålla verksamheten rullande också under semestermånaderna. Genom sommararbete får den unga en bra möjlighet att bekanta sig med metallindustrin av idag, att skaffa sig arbetserfarenhet och på längre sikt kan det vara ett sätt att få en längre tids anställning.

Praktikperioder, läroavtal och examensarbeten
Vi erbjuder kontinuerligt platser för inlärning i arbete för att främja de studerandes studier. Vi erbjuder årligen 1-2 samarbetsmöjligheter i anslutning till examensarbeten.

Kontakta oss:
HR Specialist Henrika Granholm
henrika.granholm@ostp.biz
040 661 7450

Billerud

Sommarjobb
Vi anställer totalt 23 sommararbetare: skiftesmästare, produktionspersonal, underhållspersonal och gaffeltruckförare samt sommarjobbare till HR & kommunikation, produktions- och logistiksplanering, laboratorium och inköp. Den viktiga uppgift för våra sommarjobbare, tillsammans med våra anställda, är att se till att fabriken fungerar även under semestermånaderna.

Ett av våra värderingar uppmuntrar oss att prova nytt och vi vill också att våra sommarjobbare ska få nya erfarenheter inom pappersindustrin. Vill du utmana traditionella förpackningar hos oss för en hållbar framtid?

Examensarbeten
Vi erbjuder 2–3 samarbetsmöjligheter för avhandlingar varje år. Ämnet avgörs gemensamt och måste vara av intresse och nytta för både oss och studenten. 

Kontakta oss:
HR Business Partner Laura Niemi
laura.niemi@billerud.com
040 1826505

Alholmens Kraft

Sommarjobb
Vi anställer i år fem sommarvikarier inom produktionen. Genom att jobba hos oss får du en bra inblick i och erfarenhet av energibranschen.

Examensarbeten
Inga lediga platser för tillfället.

Kontakta oss:
Vd Björn Åkerlund
bjorn.akerlund@akraft.fi
040 779 85503

Nautor

Sommarjobb
Vi erbjuder cirka 10-15 platser främst inom produktionen: Snickare, el- och mekaniska montörer, underhållsarbete, städning av båtar och lagerarbeten, men också på vårt ritkontor kan det finnas möjlighet för en ingenjör att sommarjobba. Målsättningen är att väcka intresset för båtbranschen genom att erbjuda meningsfulla och intressanta arbetsuppgifter. Sommarjobb kan vara öppning för en framtida anställning. 

Examensarbeten
Inga öppna platser för tillfället. 

Kontakta oss:

HR-Specialist Pialina Ainasoja

pialiina.ainasoja@nautorswan.com

044 493 6391 

 

NCE

Sommarjobb

Vi erbjuder 14 sommarjobb inom produktion, administration och fastighetsskötsel. Genom att sommarjobba hos oss får du en bra inblick i arbetslivet, och erfarenhet för att kunna välja rätt studieinriktning och yrkesbana. Samtidigt vill vi som arbetsgivare visa vilken mångfald av olika arbetsuppgifter vårt företag har att erbjuda.

Examensarbeten
Inga lediga platser för tillfället.

Kontakta oss:
Josefine Häggblom
josefine.haggblom@nce.fi
044 797 7332

Baltic Yachts 

Sommarjobb

Vi erbjuder ca 10 personer möjlighet till sommarjobb i ett internationellt och dynamiskt företag. De platser vi har finns främst inom produktions- och konstruktionsavdelningarna.

Examensarbeten

Inga lediga platser för tillfället

Kontakta oss

Head of HR
Elin Näse
elin.nase@balticyachts.fi
050 322 1366