Turvallisuus on jokaisen vastuulla

Euroports Pietarsaari on saanut Nolla tapaturmaa -foorumin työturvallisuuden tasoluokituksen ”Taso II – kohti maailman kärkeä”. Nolla tapaturmaa -foorumi on Työterveyslaitoksen koordinoima työpaikkojen verkosto, jossa tavoite on työturvallisuuden ja työhyvinvoinnin jatkuva kehittäminen ja hyvien käytäntöjen levittäminen. Foorumiin kuuluu yhteensä 450 työpaikkaa. 

Europortsin Pietarsaaren yksikkö oli yksi 33 työpaikasta, jotka pääsivät nollan tapaturman tavoitteeseen vuonna 2020. Samaan aikaan Suomessa sattui työpaikoilla keskimäärin 25 tapaturmaa miljoonaa työtuntia kohti. 
 
– Meillä on tehty jo useamman vuoden ajan turvallisuushavaintoja tavoitteiden mukaisesti, ja puutteisiin reagoidaan aina mahdollisimman nopeasti. Viime vuonna tavoitteemme oli 90 havaintoa ja niitä tehtiin hieman yli 140. Tälle vuodelle tavoite on 120 ja viime viikkoon mennessä havaintoja oli tehty jo 90, Pietarsaaren tuotantopäällikkö Tony Hanner taustoittaa.
 
Satamaoperaattori työllistää Pietarsaaressa vakituisesti 42 henkilöä, joiden lisäksi alueella työskentelee tilapäisiä ahtaajia. Heistä jokainen on osa päivittäistä kehitystyötä.
 
– Kyse on jatkuvasta turvallisuuden kehittämisestä sekä riskien pienentämisestä ja niistä mahdollisesti aiheutuvien seurausten minimoimisesta. Tällaisia keinoja ovat esimerkiksi työtapojen muuttaminen ja turvallisuutta parantavien erilaisten apuvälineiden hankinta sekä koneiden ja välineiden asianmukaisesta kunnossapidosta huolehtiminen.

 

Tietoisuus ja havainnot minimoivat riskejä 

 
Hanner on käynyt keskusteluja uuteen tasoluokitukseen vaikuttaneista tekijöistä työsuojeluvaltuutettu Tommy Liljekvistin ja Pietarsaaren työnjohtajien kanssa. Kaikissa keskusteluissa nousee esiin yhteistyö, osallistuttaminen ja päivittäinen tietoisuuden kasvattaminen.
 
– Olemme tehneet aktiivisesti töitä entistä paremman työsuojelun ja henkilökunnan hyvinvoinnin eteen sekä nostaneet tietoisuuden merkitystä. Kun näistä asioista keskustellaan jokapäiväisessä arjessa, pysyy turvallisuus koko ajan ajatuksissa ja se muodostuu osaksi päivittäistä tekemistä, Hanner muistuttaa.
 
– Työturvallisuutta kehitetään yhteisvoimin läpi koko organisaation, eli siihen panostavat kaikki ahtaajista yrityksen johtoon. Nämä asiat ovat olleet ja tulevat olemaan pinnalla yhtä lailla työnteossa, koulutuksissa, palavereissa ja kahvipöytäkeskusteluissa. Meillä on erittäin matala kynnys keskustella turvallisuuteen liittyvistä asioista. 
 
– Europortsilla turvallisuus on jokaisen työntekijän vastuulla. Kaikkien tulee huolehtia siitä, että jokainen tekijä tulee terveenä töihin ja palaa sieltä myös terveenä kotiin.
 
– Uusi tasoluokitus on hieno osoitus henkilöstöllemme siitä, että olemme oikealla tiellä. Haluan omalta osaltani kiittää kaikkia tekijöitä heidän tähänastisesta panoksestaan. Työ entistä turvallisemman työpaikan eteen jatkuu, Hanner kiittelee.

 Tuotantopäällikkö Tony Hanner

Jaa facebookissa