Kiertotalous

AIP panostaa kiertotalouteen

Kiertotalous on luonnollinen osa AIP:n tapaa toimia. Monella alueemme yrityksellä on tavoitteena minimoida tuotannossa syntyvien jätteiden määrä. Vuonna 2030 tarkoituksenamme on, että kaatopaikkajätettä ei synny enää lainkaan.

Materiaali- ja energiavirtojen kiertotalous

Hyvä esimerkki AIP:n alueen materiaalivirtojen kiertotaloudesta on Alholman sahan, UPM Pietarsaaren sekä BillerudKorsnäs Finlandin symbioosi. Puuteollisuuden sivuvirtoina syntyvät hakkeet ja purut hyödynnetään sellun ja paperin raaka-aineina. Lisäksi prosesseihin kelpaamattomia biojakeita käytetään Alholmens Kraftilla energiantuotannossa.

Neitseellisten raaka-aineiden minimoinnilla pyritään säästämään niin luontoa kuin kustannuksia. Myös se, että raaka-aineita ei tarvitse kuljettaa pitkiä matkoja, hyödyttää sekä taloutta että ympäristöä.

Materiaali- ja energiavirrat

AIP-alueen materiaali- ja energiavirrat alueen sisällä ja alueelta pois.

aip_infogaph_A_FI-full

Liiketoimintamallit ja ekosysteemit

AIP:n yrityksien sijoittuminen kiertotalouden arvoketjuun ja ekosysteemeihin.

aip_infogaph_B_FI-fullMateriaali- ja energiavirrat (PDF)


Kiertotalouden liiketoimintamallit ja ekosysteemit (PDF)

Uutiset