Alholmen Industrial Park r.f. ordnar för de anställda i området en

KURS I NÖDFÖRSTAHJÄLP MED ELINRIKTNING  (4 h)

Tid: 20.3.2024 kl 12 – 16

Plats:  OptimaPlus Ab, Trädgårdsgatan 30

Pris: 103 €/person + mervärdesskatt 24%, inkl.studiematerial och arbetssäkerhetskortet. 

Lärare: Jari Finnilä

Kursspråk: svenska

Målgrupp: Personal inom elbranschen. Kursen vänder sig särskilt till personal som arbetar på elanläggningar i drift och som riskerar att hamna innanför riskområdet till spänningsförande el, eller till personal som ska bistå en person som arbetar med spänning.
I kursprogrammet läggs vikten i basåterupplivning och återupplivning med Defibrillator.

 

Anmälningar senast 15.3.2024 per epost till: info@alholmenip.fi. Meddela också om möjlig specialdiet. 

5-9 personer från samma företag -15% rabatt på kursavgift 

Min.10 personer från samma företag – 20% rabatt på kursavgift

Vid oanmäld frånvaro debiteras 50% av kursavgiften. 

VÄLKOMMEN!

Februari

19.2 Työturvallisuus 8h

20.2 Arbetssäkerhet 8 h

Mars

6-7.3 EA1/Första hjälp

14.3 Tulityö

26.3 Heta arbete

April

Työturvallisuutta työnjohdolle

18.4 Hätäensiapu/Nödförstahjälp 4 h

23.4 Työturvallisuuskortti kertaus 4h

25.4 Arbetssäkerhet uppdateringskurs 4h

Maj

6.5 Työturvallisuus 8h

7.5 Arbetssäkerhet 8 h

14.5 Tulityö

15.5 Työhyvinvointikortti

16.5 Välbefinnade i arbetet

21.5 Heta arbete

Juni

3.6 Työturvallisuus 8h

4.6 Arbetssäkerhet 8 h

17.6 Tulityö

18.6 Heta arbete

Anmälningar till info@alholmenip.fi