Första Hjälp FHJ1 – 6.& 7.3.2024

Alholmen Industrial Park r.f. ordnar för de anställda i området en

FÖRSTA HJÄLP-KURS – FHJ 1 (16h)

Tid: Del 1: 6.3.2024 kl 8-16, del 2: 7.3.2024 kl 8-16

Plats: Optima, Trädgårdsgatan 30

Pris: 195 €/person + moms 24%, inkl. material, kaffe, lunch och första hjälp-kortet. 

Lärare: Hannes Friberg, Optima

Den som gått igenom kursen behärskar grunderna i första hjälp. Kursen är finskspråkig, möjligt att få material på svenska. Första hjälp FHJ 1-betyget är i kraft tre år.

Obs! Företag har möjlighet att söka om ersättning för skolningskostnader från FPA (t.o.m. 60%).

5-9 personer från samma företag -15% rabatt på kursavgift, min.10 personer från samma företag – 20% rabatt på kursavgift.

Vid oanmäld frånvaro debiteras 50% av kursavgiften.

Anmälningar och tilläggsinformation: info@alholmenip.fi Anmälningar senast 29.2.2024.