Alholmen Industrial Park r.f. ordnar för de anställda i området en

VÄLBEFINNANDE I ARBETET- KORTET  (8 h)

Tid: 16.5.2024 kl 8 – 16

Plats:  Wilhelmina, Alholmintie 43

Pris: 134€/person + mervärdesskatt 24%, inkl.studiematerial och välbefinnande i arbetet-kortet. 

Lärare: Roland Snellman

Kursspråk: svenska

Vill du att din arbetsgemenskap ska må bättre, fungera väl och hitta arbetsglädjen och lusten? Den dagslånga utbildningen för Välbefinnande i arbetet inspirerar och vägleder både chefer och anställda till att gemensamt utveckla sin arbetsplats.


VARFÖR?
Arbetshälsa berör hela arbetsgemenskapen och är en av organisationens framgångsfaktorer. En välmående personal presterar bättre.


FÖR VEM?
Utbildningen är avsedd både för ledningen och alla anställda. Arbetsgemenskapen får mest nytta av utbildningen när så många som möjligt engagerar sig i välbefinnandet i arbetet.


VAD?
Utbildningen för Välbefinnande i arbetet kortet ger konkreta mål och verktyg för en fortsatt utveckling på arbetsplatsen. Den hjälper till att forma en gemensam uppfattning om välbefinnande, utformar roller och
ansvar och främjar samarbete. 

Frågeställningar under utbildningen:
– Vad består välbefinnande i arbetet av?
– Vilka resurser och utvecklingsbehov finns det på arbetsplatsen?
-Hur förbättrar man välbefinnande i arbetet genom ledarskap och god arbetsgemenskap?
-Hur hanterar man arbetsbelastning samt understöder hälsa och arbetsförmåga?
-Hur fungerar en god arbetsgemens kap?
-De som deltagit i hela utbildningen får ett Välbefinnande i arbetet kort.

Anmälningar senast 9.5.2024 per epost till: info@alholmenip.fi. Meddela också om möjlig specialdiet. 

 

5-9 personer från samma företag -15% rabatt på kursavgift 

Min.10 personer från samma företag – 20% rabatt på kursavgift

Vid oanmäld frånvaro debiteras 50% av kursavgiften. 

 

VÄLKOMMEN!