AIP vahvistaa vihreää profiiliaan

Alholman aluehanke Dacepo (Developing Alholmen Circular Economy Platform) on loppusuoralla, ja hankkeeseen osallistuneet odottavat innolla työn jatkamista. Kiertotalousratkaisuihin panostaminen tehostaa raaka-aineiden käyttöä alueella ja vahvistaa AIP:n profiilia vastuullisena työpaikkana.

Alholmen Industrial Parkissa eli AIP:ssä toimivat yritykset ovat yhdessä Sweco Finland Oy ‑konsulttiyrityksen kanssa selvittäneet mahdollisuuksia vahvistaa alueen kiertotaloutta.  Teollisuusalueen vihreää siirtymää on viety eteenpäin jo usean vuoden ajan. Nyt päättynyt hanke antaa selviä viitteitä siitä, miten kiertotalouden mukaisten ratkaisujen tutkimiseen ja luomiseen kannattaa kanavoida jatkuvia resursseja.

”Alholmen Industrial Parkissa toimivat yritykset tarvitsevat perusteellisempaa selvitystä siitä, kuinka ne voivat vahvistaa kiertotaloustyötään”, kertoo kehittämisyhtiö Concordian toimitusjohtaja Jarl Sundqvist hankkeen taustasta. ”Selvityksen päätavoitteena on luoda ratkaisuja, jotka säästävät planeettamme resursseja. Selvempi vihreä profiili vaikuttaa myönteisesti myös alueen profiiliin vastuullisena työpaikkana, mikä auttaa houkuttelemaan alueelle osaajia.”

Hanke on saanut rahoitusta Pohjanmaan liiton myöntämästä ”Kestävää kasvua ja elinvoimaa maakuntien tukemisesta (AKKE)” -rahastosta.

 

Teollisuuden sivuvirtojen tunnistaminen

Selvitystyötä on edistetty useissa työpajoissa ja keskusteluissa, joita ovat johtaneet Sweco ja AIP:n ympäristötiimi. Ympäristötiimi koostuu alueen yhdeksän teollisuusyrityksen ympäristöasian-tuntijoista. Alholmens Kraftin toimitusjohtaja Björn Åkerlund on yksi ympäristötiimin jäsenistä.

”Vaikka alholmalaiset yritykset ovat käyttäneet kiertotalouden mukaisia malleja jo pitkään, useimmat niistä ovat keskittyneet omaan liiketoimintaansa. Meillä ei ole aiemmin ollut yhteistä foorumia kehittämistyölle. Dacepo-hankkeen ansiosta meillä on nyt alusta, jonka pohjalta voimme jatkaa työtämme”, kertoo Åkerlund.

Hankkeessa tavoitteena oli löytää alueelta raaka-aineiden ja muiden resurssien sivuvirtoja. Hankkeesta laaditaan raportti, jonka perusteella voidaan tehdä käytännön investointeja jatkuvaan kestävään kehitykseen.

”Dacepo-hanke tukee Alholmen Industrial Parkin kiertotalousvision kehittämistä. Pääteemana työssä on ollut alueen resurssitehokkuuden parantaminen ja mahdollisten teollisuuden sivuvirtojen tunnistaminen”, toteaa Tomas Norrena, Sweco Finland Oy:n Development Manager, Circular Economy. ”On ollut palkitsevaa nähdä, kuinka aktiivisesti eri teolliset toimijat ovat osallistuneet innovatiivisiin keskusteluihimme. Parhaimmillaan kiertotalous voi avata uusia liiketoimintamahdolli-suuksia ja tuoda eri toimialojen yrityksiä yhteen. Vahvistuva kiertotalousajattelu voi myös lisätä Pietarsaaren seudulle suuntautuvia teollisen mittakaavan investointeja ja kasvattaa seudun houkuttelevuutta lähitulevaisuudessa.”

AIP yhdistävänä tekijänä

AIP-teollisuuspuiston kokonaisliikevaihto on 1,3 miljardia euroa, joten AIP on Pietarsaaren seudun taloudelle tärkeä kantava voima. Yritysten, toimintaympäristöjen ja toimialojen moninaisuus tuo sekä haasteita että mahdollisuuksia kehittää alueesta kiertotaloutta edistävä teollisuuskeskittymä.

”Haluamme asettaa alueen kiertotaloustoiminnalle kunnianhimoisempia tavoitteita, ja AIP on tässä keskeinen yhdistävä tekijä”, kertoo AIP:n puheenjohtaja Tommy Björklund. ”Dacepo-selvityksestä näemme, millä tavoilla voimme edistää kiertotaloutta ja millä Alholman painopistealueilla meidän kannattaa kehittää kiertotalouden mukaisia ratkaisuja. Tämän työkokonaisuuden avulla voimme turvata kestävyystyön jatkuvuuden, viedä AIP:ia eteenpäin ja jopa kehittää alueesta ajan myötä ekoteollisuuspuiston.”