Alholmen Industrial Park r.f. ordnar för de anställda i området en

KURS I NÖDFÖRSTAHJÄLP MED ELINRIKTNING  (4 h)

Tid: 20.3.2024 kl 12 – 16

Plats:  OptimaPlus Ab, Trädgårdsgatan 30

Pris: 103 €/person + mervärdesskatt 24%, inkl.studiematerial och arbetssäkerhetskortet. 

Lärare: Jari Finnilä

Kursspråk: svenska

Målgrupp: Personal inom elbranschen. Kursen vänder sig särskilt till personal som arbetar på elanläggningar i drift och som riskerar att hamna innanför riskområdet till spänningsförande el, eller till personal som ska bistå en person som arbetar med spänning.
I kursprogrammet läggs vikten i basåterupplivning och återupplivning med Defibrillator.

 

Anmälningar senast 15.3.2024 per epost till: info@alholmenip.fi. Meddela också om möjlig specialdiet. 

5-9 personer från samma företag -15% rabatt på kursavgift 

Min.10 personer från samma företag – 20% rabatt på kursavgift

Vid oanmäld frånvaro debiteras 50% av kursavgiften. 

VÄLKOMMEN!