Alholmen Industrial Park r.f. ordnar för de anställda i området en

KURS I NÖDFÖRSTAHJÄLP (4 h)

Tid: onsdag 18.4.2024 kl 12 – 16

Plats: OPTIMA, Trägårdsvägen 30

Pris: 103 €/person + moms 24%, inkl. kaffebjudning och material

Lärare: Ann-Louise Jussila, OptimaPlus

Under den fyra timmar långa nödförstahjälpkursen går vi kort och koncist igenom det mest viktiga och vanligaste livshotande situationer som kräver första hjälp och användning av defibrillator. På nödförstahjälpkursen kan man också repetera innehållet i FHJ1-kursen! Om du tagit FHJ1-certifikatet inom de senaste tre åren, kan du förlänga den med ytterligare 3 år genom att gå igenom nödförstahjälp. Om det har gått över tre år sedan du gick FHJ1-kursen, bör du gå den igen för att få ett giltigt FHJ1-intyg.

Kurserna kan alltså repeteras enligt följande modell:

FHJ1 (16h) → 3 år → Nödförstahjälp (min.4h)→ 3 år → FHJ1/FHJ2

Kursen är tvåspråkig (finska/svenska) Max. deltagarantal är 22 personer.

Obs! Företagen har möjlighet att söka om ersättnig för skolningskostnaderna från FPA.

5-9 personer från samma företag -15% rabatt på kursavgift 

Min. 10 personer från samma företag – 20% rabatt på kursavgift

Vid oanmäld frånvaro debiteras 50% av kursavgiften. 

Anmälningar till: info@alholmenip.fi senast 11.4.2024. Meddela också om möjlig specialdiet.


VÄLKOMMEN!