Facebook LinkedIn Instagram

Alholmen Industrial Park

AIP är en tät koncentration av globala företag och spetskunnande. Framgång drar till sig kunnigt folk och sätter fart på tillväxten.

10

Industriföretag

53

Tjänsteföretag

1985

Anställda

370

Hektar

Jobbet tog henne till det naturnära Jakobstad

" Levnadssättet är här mer människonära"

Läs mer »

Jakobstadsregionen

Jakobstad är en lämpligt stor, vacker, vänlig och naturligt tvåspråkig småstad vid den österbottniska kusten.

Läs mer »

Säkerhetskurs i heta arbeten 13.11.2019

Alholmen Industrial Park rf ordnar en skolning i heta arbeten för de anställda i området. Kursen ordnas onsdagen den 13 mars 2019.

Lue lisää »